Audit
  

 Serviciile  de audit asigurate de compania "Quark Consulting" se refera la:

  
  
    
 •   
  Audit financiar in conformitate cu OMF 94/2001;
    
 •   
  Auditul situatiilor financiare in vederea consolidarii conturilor de catre societatea mama conform cerintelor acesteia;
    
 •   
  Auditul intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;