Confidentialitate
  
     
Conform principiilor deontologice ce guverneaza activitatile de contabilitate, consultanta fiscala si audit financiar, colaborarea dintre Quark Consulting, in calitate de prestator si orice tip de organizatie, in calitate de client-beneficiar se bazeaza pe un contract ce include clauze privind confidentialitatea, care privesc:
  • Deplina confidentialitate a documentelor 
  • Deplina confidentialitate a serviciilor prestate
  • Confidentialitatea informatiilor furnizate verbal sau in scris  
  • Confidentialitatea documentelor schimbate cu tertii in legatura cu serviciile prestate